menu
nagłówek | header | image

Wstępny Program

piątek, 11.03.2022 r., godz. 09:00-18:00

09:00-09:05
Słowo Wstępne
09:05-09:15
Otwarcie konferencji
09:15-09:35
Symulacja w intensywnej terapii. Czy symulacja medyczna to dobra ścieżka dla rozwoju nauki?
Autorzy wystąpienia pokażą jak symulacja w nowoczesny i autorski sposób pozwala tworzyć przyjazne środowisko do nauki.
09:40-10:00
Kierunki rozwoju i narzędzia symulacji medycznej w pielęgniarstwie – czyli kreowanie nowych doświadczeń.
Przedstawienie narzędzi począwszy od metody 4 kroków do Escape Roomu. Na co zwrócić uwagę przy budowaniu zespołu do OSCE.
10:05-10:25
Post-graduate – jak stymulować rozwój z wykorzystaniem symulacji medycznej.
Czy symulacja jest niewykorzystanym potencjałem w przypadku kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego? Baza dydaktyczna, zasoby sprzętowe oraz kadra stwarzająca możliwości maksymalizacji efektów kształcenia.
10:30-10:50
Inspiracje i rewolucja w procesie kształcenia – symulacja jako hub w kreowaniu nowych miejsc rozwoju.
Czy wystarczy używać gotowych rozwiązań dostępnych na rynku? Nie. Autorzy tematu pokażą jak bardzo własna inwencja twórcza, zaangażowanie i budowa nowych, często pionierskich rozwiązań pozwala wykreować nowe narzędzie edukacyjne, które aktywnie wykorzystywane jest w kształceniu kadr.
10:55-11:15
Nauka w symulacji - jak wykorzystać zasoby symulacyjne do badań naukowych.
Przedstawiona zostanie perspektywa twórcy, który posiada imponujący dorobek naukowy. Jak wykorzystać drzemiący potencjał, do tworzenia nauki? Czy wciąż są dziedziny, które można odkryć?
11:15-12:00
Przerwa kawowa + wystawcy
12:00
Sesja Międzynarodowa (w j. angielskim) - Temat przewodni: 10 lat w symulacji
12:00-12:30
Simulation in a hospital environment. Does it make sense?
10 lat na osi czasu to bardzo mała odległość czasowa. Jednak 10 lat w symulacji często jest milowym krokiem jeśli chodzi o rozwój. W przypadku autora tematu ukazany zostanie postęp w działalności edukacyjnej jednostki, której zakres działalności wykracza poza kształcenie studentów.
12:20-12:30
omówienie tematu na forum
12:30-13:00
New tools in didactic - what has changed in 10 years.
Czy nowe narzędzia dydaktyczne tak naprawdę zostały dobrze wykorzystane? Autorzy na podstawie doświadczenia ocenią, które z dostępnych rozwiązań edukacyjnych wymiernie wpłynęło na zastosowanie w procesie kształcenia przyszłych kadr medycznych.
12:50-13:00
omówienie tematu na forum
13:00-13:30
Wykład gościa - zagraniczny - What we have done in 10 years.
Czy 10 lat w przypadku rozwoju produktu to długo? Co tak naprawdę dzieje się u twórców sprzętów symulacyjnych kiedy my mamy zajęcia? Autorska perspektywa ukazująca zaangażowanie wybranego przedsiębiorstwa w rozwój, ulepszanie i budowanie nowych produktów.
13:20-13:30
omówienie tematu na forum
13:30-14:30
Przerwa obiadowa + wystawcy (Czas dla WYSTAWCÓW)
14:30
Sesja Krajowa (w j. polskim) Część 2
14:30-14:50
Dwie perspektywy. Jedno przesłanie.
Połączenie perspektywy technicznej i instruktorskiej. Jak dwie płaszczyzny mogą współpracować zapewniając najważniejszy efekt jakim jest wzrost jakości kształcenia.
14:50-15:10
Symulacja w farmacji. Innowacyjność i tworzenie nowej ścieżki dydaktycznej, którą można powielić w budowaniu nowych zajęć.
Współpraca kierunku farmacja to autorski projekt na wykorzystanie przestrzeni jednostek do tworzenia zajęć, których zakres nie kojarzy się bezpośrednio z symulacją - ale czy na pewno? Przykład ten odwzorowuje oraz uświadamia, że opracowanie planu i adaptacji przestrzeni jest zbieżne na wielu przestrzeniach z zupełnie odmiennymi przedmiotami zajęć.
15:05-15:10
omówienie tematu na forum
15:10-15:30
Medyk, pedagog, naukowiec. Czy to wszystko można połączyć?
Pełnienie wielu ról i zadań w jednostkach dydaktycznych w połączeniu z medyczną działalnością zawodową często tworzy pytanie, czy da się to wszystko połączyć? Autor w swoim działaniu pokaże różne perspektywy i sposoby na rozwój nauczyciela.
15:25-15:30
omówienie tematu na forum
15:30-15:50
Kiedyś to było – jak przez 10 lat zmieniły się potrzeby, wymagania i oczekiwania.
Kiedyś wystarczało nam czarno-białe kino. Dzisiaj korzystamy z ich wersji w 3d. Kiedyś egzaminy organizowaliśmy w szpitalach i w salach dydaktycznych. Dziś korzystamy z narzędzi elektronicznych i wprowadzamy egzaminy OSCE. Czy to wszystko jest nam bezwzględnie potrzebne?
15:45-15:50
omówienie tematu na forum
15:50-16:50
Czy symulacja „generalnie” się opłaca?
Ostatnie wystąpienie będzie realizowane w formie debaty, w której udział wezmą przedstawiciele wiodących firm dostarczających sprzęt i rozwiązania wykorzystywane w symulacji medycznej, nauczyciele akademiccy oraz władze administracyjne, które kreują oraz współuczestniczą w tworzeniu nowych perspektyw rozwoju.

Moderacja debaty odbędzie się pod hasłem: Czy symulacja generalnie się opłaca? Wspólnie z publicznością, która również będzie miała możliwość aktywnego współuczestnictwa, przyjrzymy się kosztom poniesionym na tworzenie nowoczesnych centrów symulacji, bezwzględnej wartości dodanej wynikającej z wykorzystywania nowoczesnej technologii w kształceniu oraz dalszych perspektywach rozwoju.
17:00-18:00
Sesja POSTEROWA - deadline wysyłania posterów: 10 lutego 2022 r.
Sesja POSTEROWA, dotyczy “środowiska” symulacji medycznej. Termin nadsyłania propozycji posterów w formacie elektronicznym mija 10 lutego. Plakaty zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji , a najciekawszy z nich zostanie uhonorowany nagrodą specjalną. Format plakatu: A1 (594x841 mm). Poster należy przygotować na jednym arkuszu.

Treść plakatu badawczego:
1. Tytuł (pozycja: środek plakatu, czcionka: 48 pkt.).
2. Imię i nazwisko, afiliacja oraz adres e – mail Autora/Autorów.
3. Merytoryczna zawartość posterów empirycznych (czcionka: ok. 20 pkt.):
- wstęp teoretyczny,
- cel badania i hipotezy badawcze,
- metoda: osoby badane, narzędzia badawcze,
- wyniki badań,
- dyskusja wyników,
- wnioski.
Dodatkowo: wykresy, schematy, ilustracje, inne elementy graficzne.
Zawartość posterów teoretycznych:
- Ciekawe “case study” wykorzystane w symulacji medycznej.
- Prezentacja symulacji medycznej lub wyjątkowości swojego Centrum Symulacji Medycznej.
16:30-18:30
WYSTAWCY

sobota, 12.03.2022 r., godz. 08:15-16:00

08:15
Otwarcie ZIMOWYCH WARSZTATÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ
08:30
Część 1. Sesja „Metody wykorzystywane w symulacji medycznej w kształceniu przeddyplomowym”
WYBRAĆ BLOK TEMATYCZNY:
Start up Challenge (Dla nowych osób w symulacji)
Wyjadacze (Symulanci od kilku lat)
08:30-09:30
Zaprzyjaźnić się z symulatorem – techniczne aspekty symulacji
Techniczne powikłania w symulacji
09:30-10:30
Odczarować Niską i Pośrednią Wierność
Odczarować Niską i Pośrednią Wierność
10:30-11:00
Przerwa kawowa
11:00-13:00
Najwyższa z najwyższych - Wysoka Wierność
ESCAPE ROOM
13:00-13:30
Obiad
13:30
Część 2. Sesja „Jak to wszystko połączyć? - wszystko co chcielibyście wiedzieć o dobrym podsumowaniu”
WYBRAĆ BLOK TEMATYCZNY:
Start up Challenge (Dla nowych osób w symulacji)
Wyjadacze (Symulanci od kilku lat)
13:30-14:30
Debriefing, który nie pozostawi szkód
Trudny debriefing – jak wybrnąć z najtrudniejszych pytań?
14:30-15:30
Jak zweryfikować umiejętności - GRS/Checklisty
Jak zweryfikować umiejętności - GRS/Checklisty
15:30-16:00
Debrief after debrief - wspólne zakończenie warsztatów
aktualizacja: 2021-12-06